O Klubie

obrazek artylerzysta_kosciuszki-01_m, 12kB

Strzelec krakowskiego korpusu artylerii Kościuszki. Z ryc. M. Stachowicza

Lubelski Klub Strzelectwa Historycznego został sformalizowany na początku roku 2008. Na niniejszym stanowisku www znajdziecie Państwo strony, na których notowane są klubu osiągnięcia, plany, życie codzienne i notatki robocze.

Członkowie Klubu to zarówno strzelcy ze sporym stażem jak i okazjonalni entuzjaści rzeczy dawnych, w tym dawnej broni. Uprawiają także inne niż czarnoprochowe rodzaje strzelectwa. Część z nich zrzeszona jest we Froncie Wschodnim - to strzelcy wiatrowi. Co więcej, Front Wschodni, jako jednostka organizacyjna, od pewnego czasu stanowi jedną całość z LKSH.

Członkowie Klubu korzystają ze strzelnicę pięćdziesięciometrową w Borowicy koło Krasnegostawu.

Członkowie Klubu spotykają się na nieformalnych spotkaniach i strzelaniach oraz na zawodach i innych imprezach, zarówno tych organizowanych przez nasz Klub, jak i innne organizacje.

Więcej o materiałów o działalności Klubu i dokonaniach jego członków zamieszczamy w dziale Propaganda.

Nazwa

Słowo „lubelski” w nazwie klubu w sposób ogólny wyznacza obszar działalności Klubu, jego członkowie mieszkają na obszarze obecnego (2008 r.) województwa lubelskiego.

Słowo „historyczny” odnosi się do broni dawnej, w szczególności tej, pochodzącej sprzed 1885 roku, taka broń bowiem, oraz jej repliki, może być nabywana bez konieczności uzyskania pozwolenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (od 1 stycznia 2004 r.). Rok 1850 nie stanowi jednak granicy zainteresowań Klubu, bo jakkolwiek rok 1850 zapisany w obecnym polskim prawie stanowi określoną barierę prawną, to nie wyznacza rzadnej ścisłej cezury w rozwoju broni palnej. Członkowie Klubu mogą strzelać z upodobaniem zarówno z XVIII wiecznego karabinu skałkowego, repliki colta konstrukcyjnie pochodzącego z 1847 r. jak i oryginalnej radomki, o równe sto lat starszego modelu broni już dziś historycznej, będącej w posiadaniu Klubu LOK. Wszystko w ramach prawa, ku chwale Ojczyzny, ogólnemu pożytkowi i radości jednostki.

Historia

WXL-strzelec-01d.jpg, 15kB

Strzelec wojsk Rzeczypospolitej (WXL; wg. Gembarzewskiego, z modyfikacjami).

Historia Klubu rozpoczyna się z każdą indywidualną historią zamiłowania strzelca do strzelectwa lub historii. Tak naprawdę bowiem Klub to jego członkowie - nie akt założycielski czy wpis do rejestru. Czasami dzieje rodzinne wydłużają korzenie zainteresowań w głąb dziejów. Interesują nas dzieje przemysłu ludzkiego, kunsztu rusznikarzy, manufakturzystów, kowali-złotych rączek, inżynierów i genialnych samouków oraz owoców ich myśli, zarówno tych które przetrwały do dziś, znajdują się w naszym posiadaniu lub też tylko marzyć o nich możemy, jak i tych, których nigdy nie zobaczymy bo ręcę barbarzyńcy wrzuciły ją do pieca hutniczego :-( a ślad jedynie na papierze został.

Próbujemy odtwarzać kawałki historii strzelając w sposób mniej lub więcej "historyczny". Ukłonem w stronę naszych dziejów dawnych jest strój zaadoptowany jako mundur klubowy. Jest to w miarę wiernie odtworzony mundur strzelców dawnej Rzeczypospolitej. Efektem reform wojska Rzeczypospolitej przedsiębranych przez Sejm Wielki (1788-1792) było stworzenie formacji strzelców - wojska walczącego w szyku luźnym w przeciwieństwie do piechoty liniowej. Taktyce strzelców odpowiadał mundur barwy ciemnozielonej. Początkowo, gdy dodawano po 15 strzelców do każdej kompanii w batalionach piechoty, wyłogi, kołnierze i mankiety mundurów miały barwę regimentową. Gdy zaczęto wreszcie tworzyć korpus strzelców wyłogi miały być kraprotowe (czerwone).

Strzelcy I RP brali udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 r. oraz w powstaniu kościuszkowskim 1794 r.

Imprezy Klubu, klubowe, strzeleckie i inne ciekawe wydarzenia

krupe4b_m.jpg, 44kB

Członkowie Klubu uprawiają strzelectwo. Strzelanie jednak związane jest w naszym przypadku z czymś więcej niż przybycie na strzelnicę i oddanie się "suchemu" wyczynowi. Strzelectwo historyczne to zarówno strzelanie jak i zamiłowanie do posiadania, kolekcjonowania starej broni połączone często ze studiowaniem jej historii ale także historii wojskowości, techniki i nauki oraz z poznawaniem naszej przeszłości w ogóle.

Wiadomości o wydarzeniach wartych uwagi a w szczególności zawodach organizowanych przez Klub zamieszczone są w sekcji Imprezy.

Kontakt, dane teleadresowe

Lubelski Klub Strzelectwa Historycznego przy Zarządzie Wojewódzkim Ligi Obrony Kraju w Lublinie
e-mail: lub.klub@gmail.com
Forum dyskusyjne na www: http://frontwschodni.org/

Marcowa rezurekcja 2018 Borowica 11.03.2018 g. ranna