Kropcio Radzi - Kropka rady, czyli jak domowym sposobem czynić dobre strzelaniu rzeczy i nie dojść do małżeńskiej zwady

Wstęp

Na tej stronie gromadzone są zasłyszane od dwustuletnich strzelców i tysiącletnich dębów *1 porady.

Porady najogólniejsze

[Ka]Balistyka

Tabelka poniższa zestawiona została na podstawie prędkości wylotowych podawanych przez S. Fandalę (z wyjątkami). Wyniki mogą służyć jako orientacja w braniu poprawek przy zmianie dystansu ze zwyczajowych 50 m (ok. 55 jardów) na 100 oraz 300 m (ok.340yd). Obliczenia zostały dokonane za pomocą kalkulatora balistycznego Pana Stephena Wardlawa i mogą posłużyć do szacowania zmiany nastaw celownika lub poprawek podczas wizyty na strzelnicy z osią dłuższą niż nasze szare, codzienne, nudne pięćdziesiąt metrów ;-). Prędkości wylotowe wzięte do tabeli są możliwe do osiągnięcia z małymi naważkami (w stosunku do "myśliwskich" zakresów z tabel p. Fadali), jakkolwiek nie odpowiadają żadnym konkretnym, zmierzonym wartościom rzeczywistym. Ich wartości dobrane zostały tak, by ułatwiały zobrazowanie zjawiska ale nie odbiegały od możliwych do uzyskania rzeczywiście w warunkach strzelnicy wartości.