Różności

Obecnie w tym worku znajdują się różne przydatne odsyłącza. W miarę narastania ich ilości zgrupowane zostaną w odzielne działy-strony.

Odsyłącza - linki, odnośniki

Front Wschodni

Stanowiska Entuzjastów

W Polsce i zagranicą.

Internetowe fora

Fora (internetowe tablice ogłoszeń - bulletin board systems) przerosły znaczeniem Usenet i rozsyłkowe listy e-mailowe.

Komercha czarnoprochowa i podobna (szwarc mydło i powidło)

Nie koniecznie w porządku alfabetycznym lub jakimkolwiek innym.

Prawo i prawidła

Od czapy

Zupełnie od czapy

To miejsce aktualnie jest pozostawione puste. Umyślnie. Może nie na zawsze.