X Ogólnopolskie Zawody Czarnoprochowe Lubelskiego Klubu Strzelectwa Historycznego, 17 sierpnia 2013 r.

Wstęp

Lubelski Klub Strzelectwa Historycznego zorganizował 17 sierpnia 2013 r. zawody w strzelectwie z broni historycznej, na które zaprosił wszystkich entuzjastów wszelkiego rodzaju strzelectwa. Tych, którzy już zarażeniu bakcylem, czarnym prochem dymią, a także tych, którzy broni od przodu ładować nie zwykli ale ciekawi byliby spróbować swych sił a może tylko podziwiać nietypowe widowisko jakim są zawody w strzelectwie odprzodowym (udziałem odtylcówek okraszone).

Opłata startowa wynosiła 25 złotych, za każdą konkurencję opłata wynosi 15 złotych. Opłata startowa pokrywa dodatkowo koszt posiłków i napojów w trakcie zawodów i podczas biesiady po zawodach.

Oprócz przewidzianych regulaminem siedmiu konkurencji, udało się nam rozegrać jedną konkurencję dodatkową - Karabin wojskowy odtylcowy cp 50 m „Sharps”. Bez opłaty dodatkowej.

Regulamin X Zawodów Lubelskiego Klubu Strzelectwa Historycznego

 1. Cel zawodów
  • Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej
  • Integracja środowiska pasjonatów broni historycznej
 2. Organizator: Lubelski Klub Strzelectwa Historycznego przy Zarządzie Wojewódzkim LOK w Lublinie
 3. Miejsce: strzelnica w Borowicy koło Krasnegostawu
 4. Termin: 17 sierpnia 2013 roku.
 5. Czas: rozpoczęcie o godz. 9.00 (zapisy do konkurencji od godz. 8.30).
 6. Broń
  1. W zawodach dopuszczone jest używanie wyłącznie broni historycznej powstałej przed rokiem 1885 lub replik tejże.
  2. Dopuszczone jest używanie wyłącznie broni odprzodowej rozdzielnego ładowania, za wyjątkiem konkurencji III (Lamarmora minor).
 7. Konkurencje
  1. Karabin (Vetterli)
   1. broń - dowolny karabin z zamkiem lontowym, skałkowym lub kapiszonowym z lufą gładką lub gwintowaną
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
   6. W konkurencji dopuszcza się karabin odtylcowy, ładowany nabojem papierowym. Sklasyfikowany łącznie będzie jadnokowoż wyraźnie oznaczony jako taki.
  2. Karabin skałkowy (Pennsylvania)
   1. broń - dowolny karabin skałkowy
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
   6. Podsypanie prochu na panewkę dopuszczalne jest tylko wtedy gdy broń skierowana jest w stronę kulochwytu. Obowiązuje zakaz historycznego sposobu ładowania polegającego na podsypaniu panewki uprzednio do sypania prochu do lufy
  3. Karabin wojskowy kapiszonowy (Lamarmora minor - non-MLAIC)
   1. broń - karabin wojskowy kapiszonowy z lufą gwintowaną kalibru nie mniejszego niż 13,5 mm; rozdzielnego ładowania, powstałe przed 1885 r.
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
  4. Flinta gładkolufowa (Miquelet)
   1. broń - wojskowa gładkolufowa fuzja skałkowa
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką, bez szczerbinki - brak tylnych przyrządów celowniczych w jakiejkolwiek postaci
   3. cel - tarcza C200
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
  5. Rewolwer (Mariette)
   1. broń - rewolwer dowolny, kapiszonowy, replika
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc, z jednej ręki
   5. odległość - 25 metrów
  6. Pistolet (Kuchenreuter)
   1. broń - dowolny pistolet kapiszonowy, skałkowy, bądź rewolwer, kaliber dowolny
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc, z jednej ręki
   5. odległość - 25 metrów
  7. Broń gładkolufowa - rzutki 13 strzałów ocenianych
   1. broń - strzelba gładkolufowa
   2. cel - rzutki
   3. pozycja - stojąc
  Oraz konkurencje dodatkowe – stosownie do życzeń zawodników i możliwości organizatorów.
 8. We wszystkich konkurencjach obowiązują
  • Postawa stojąc
  • Trzymanie broni bezpieczne
 9. Punktacja i ocena tarcz
  1. Konkurencje I–VI:
   ocenianych dziesięć najlepszych strzałów z trzynastu oddanych
  2. Konkurencja VII:
   ocenianych trzynaście oddanych strzałów
  3. W konkurencjach I–VI wartości strzałów będą zliczane od środka przestrzeliny
 10. Tarcze
  1. Konkurencje I–III oraz V–VI: tarcza pistoletowa MLAIC C50 (ISSF pistoletowa 20/50) o średnicy pierścienia "10" wynoszącej 50 mm
  2. Konkurencja IV: tarcza karabinowa MLAIC C200 o średnicy pierścienia "10" wynoszącej 80 mm; oceniane pierścienie 10–5
  3. Konkurencja VII: rzutki ceramiczne
 11. W ramach konkurencji strzeleckich I-VI każda zmiana licząca ośmiu strzelców ma 30 minut na oddanie odpowiedniej ilości strzałów.
 12. Przewiduje się czas 15 minut po zakończeniu trzydziestominutowego strzelania na liczenie punktów i zmianę tarcz, co daje łącznie z czasem strzelania 45 minut na każdą zmianę strzelania.
 13. Klasyfikacja
  Indywidualna według ilości uzyskanych punktów dla każdej konkurencji.
 14. Nagrody
  • Dyplomy: miejsca 1-6
  • Medale: miejsca 1-3
  • Trofea główne: miejsca 1
 15. Koszty uczestnictwa
  • Opłata startowa: 25 zł za udział w zawodach i poczęstunku
  • Konkurencje regulaminowe: 15 zł za konkurencję
  • Konkurencje dodatkowe - opłata startowa stosownie do kosztów organizacyjnych.
 16. Warunki uczestnictwa
  • Wszyscy uczestnicy są obowiązani do zapisania się w rejestrze pobytu na strzelnicy
  • Zawody odbywają się z broni i amunicji będącej w dyspozycji zawodników.
 17. Sposób zgłaszania
  • Telefonicznie kol. Andrzej "Kropek"
  • Przez e-mail: zawody@strzelba.net
  • Po przybyciu na miejsce przed rozpoczęciem zawodów
  • Termin: Do 15 Sierpnia 2013 na e-mail; osobiście nie później niż do rozpoczęcia zawodów.
  • Zawodnicy, którzy spóźnią się na otwarcie zawodów, mogą być zakwalifikowani do konkurencji startowych tylko na zasadzie wolnych miejsc startowych
 18. Przepisy końcowe
  • Wszyscy uczestnicy strzelań są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, Regulaminu Strzelnicy i poleceń osób prowadzących strzelanie
  • Niestosowanie się do ww. zapisów powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy
  • Podczas strzelania obowiązuje noszenie okularów ochronnych. Stosowanie okularów korekcyjnych dopuszczone jest na ryzyko strzelającego.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminuzmiany nie wpływają na zasady bezpieczeństwa
 19. Informacje dodatkowe
  • Zakończenie zawodów i wręczenie nagród jest przewidziane na godzinę 15-17
  • W czasie trwania zawodów jest przewidziany gorący poczęstunek dla zawodników i osób towarzyszących
  • Dla gości zawodów przygotowywany jest nocleg w obozie położonym obok od strzelnicy
  • Będzie możliwość zdeponowania broni w magazynie według potrzeb
  • Ze względu na charakter zawodów oraz ducha rywalizacji, kurtki strzeleckie oraz spodnie nie będą dopuszczone
  • Zapraszamy wszystkich uczestników z ciężką artylerią
  • Strzelanie na wiwat z ciężkiej artylerii w czasie zawodów ZABRONIONE.
  • Spożywanie alkoholu na terenie strzelnicy ZABRONIONE.

Wyniki

Poniżej zamieszczone są wstępne wyniki zawodów rozgrywanych w ośmiu konkurencjach.

Karabin (Vetterli)

Karabin dowolny 50 m
MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.
1Zbigniew Cichosz8910x3/9x4; Berdan .54 kula
2Krzysztof Kiersnowski8910x3/9x3; Wirt. 1857
3Leszek Myszak88Bristlen
4Artur Boruczenko87Tryon .45
5Mieczysław Sielczak86
6Zbigniew Bańkowski82
7Tadeusz Wojdyr78Hawken Woodsman
8Wojciech Gaudnik76Hawken .50
9Jan Stankiewicz75
10Mirosław Szyłejko72Hawken .45
11Adam Glegoła65Hawken Plains .50; 21 gn Ch3
12Marek Kijański61Sharps .54
13Jan Iwaniuk42

Karabin skałkowy (Pennsylvania)

Karabin skałkowy 50 m
MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.
1Piotr Wojakowski90
2Leszek Myszak86
3Tadeusz Wojdyr74
4Zbigniew Bańkowski67
5Adam Glegoła27Kentucky DP .45 2.8 g VLC

Karabin wojskowy kapiszonowy (Lamarmora)

Karabin wojskowy 50 m
MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.
1Krzysztof Kiersnowski92Wirt. 1857
2Adam Glegoła83Enfield P-H P58; Minie 610 gn na 70 gn VLC
3Leszek Myszak82Remington 1863 Zouave (Zoli) .58
4Jan Stankiewicz71
5Tadeusz Wojdyr67
6Jan Iwaniuk53

Flinta gładkolufowa (Miquelet)

Karabin wojskowy skałkowy 50 m
MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.
1Piotr Wojakowski91
2Artur Boruczenko45
3Grzegorz Zborowski42
4Adam Glegoła13

Rewolwer (Mariette)

Rewolwer 25 m
MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.
1Piotr Wojakowski91
2Piotr Hordyjewicz88
3Dariusz Barej84Colt Dragoon .44
4Krzysztof Kiersnowski83
5Mieczysław Sielczak81
6Karol Łukasik80Colt Walker .451
7Jarosław Kozaczuk74Colt Navy .36
8Tadeusz Wojdyr73
9Artur Boruczenko63
10Mirosław Szyłejko54
11Marek Kijański49
12Jan Iwaniuk47R&S
13Stanisław Milewski9

Pistolet (Kuchenreuter)

Pistolet 25 m m
MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.
1Krzysztof Kiersnowski96
2Jarosław Kozaczuk88Parker .45
3Dariusz Barej84Colt Dragoon .44
4Karol Łukasik81Le Page .36
5Tadeusz Wojdyr77
6Mirosław Szyłejko75
7Jan Iwaniuk74
8Mieczysław Sielczak74
9Zbigniew Bańkowski74
10Stanisław Milewski73
11Leszek Myszak63Bondini dolnokurk. .36
12Adam Glegoła55Kentucky .45 0.9 g VLC
13Grzegorz Zborowski11skłkowy głdkol. pist. wojsk. (franc.)

Broń gładkolufowa - rzutki

Rzutki
MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.
1Tadeusz Wojdyr5
2Zbigniew Cichosz4
3Adam Glegoła4

Odtylcowy karabin wojskowy cp

Sharps 50 m
MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.
1Dariusz Barej86Sharps Cavalry
2Marek Kijański73Sharps
3Mieczysław Sielczak72
4Krzysztof Kiersnowski64Smith .50

Podziękowania

Dziękujemy my, lubelscy strzelcy czarnoprochowi, wszystkim, którzy raczyli zaszczycić nas swym towarzystwem na naszej imprezie strzeleckiej. Gratulujemy zwycięzcom medali i wyników. Gratulujemy tym, którzy pierwszymi nie byli, za to że z nami i zmedalistami byli, bo czymże medaliści bez braci strzeleckiej.
Dziękujemy Urzędowi Miasta Biłgoraj za nagrody. Zapraszamy na następnę spotkania!

kropek