V Ogólnopolskie Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe (IX Zawody Lubelskiego Klubu Strzelectwa Historycznego), 18 sierpnia 2012 r.

Wstęp

Lubelski Klub Strzelectwa Historycznego zorganizował zawody w strzelectwie z broni historycznej, na które zaprasza wszystkich entuzjastów wszelkiego rodzaju strzelectwa. Tych, którzy już zarażeniu bakcylem, czarnym prochem dymią, a także tych, którzy broni od przodu ładować nie zwykli ale ciekawi byliby spróbować swych sił a może tylko podziwiać nietypowe widowisko jakim są zawody w strzelectwie odprzodowym (udziałem odtylcówek okraszone).

Opłata startowa wynosi 25 złotych, za każdą konkurencję opłata wynosi 15 złotych. Opłata startowa pokrywa dodatkowo koszt posiłków i napojów w trakcie zawodów i podczas biesiady po zawodach, na którą zapraszamy gorąco!

Życzymy wszystkim wspaniałej zabawy podczas zawodów!

Regulamin IX Zawodów Lubelskiego Klubu Strzelectwa Historycznego

 1. Cel zawodów
  • Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej
  • Integracja środowiska pasjonatów broni historycznej
 2. Organizator: Lubelski Klub Strzelectwa Historycznego przy Zarządzie Powiatowym LOK w Krasnymstawie
 3. Miejsce: strzelnica w Borowicy koło Krasnegostawu
 4. Termin: 18 sierpnia 2012 roku.
 5. Czas: rozpoczęcie o godz. 9.00 (zapisy do konkurencji od godz. 8.30).
 6. Broń
  1. W zawodach dopuszczone jest używanie wyłącznie broni historycznej powstałej przed rokiem 1885 lub replik tejże.
  2. Dopuszczone jest używanie wyłącznie broni odtylcowej rozdzielnego ładowania, za wyjątkiem konkurencji III (Lamarmora minor).
 7. Konkurencje
  1. Karabin (Vetterli)
   1. broń - dowolny karabin z zamkiem lontowym, skałkowym lub kapiszonowym z lufą gładką lub gwintowaną
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
   6. W konkurencji dopuszcza się karabin odtylcowy, ładowany nabojem papierowym. Sklasyfikowany łącznie będzie jadnokowoż wyraźnie oznaczony jako taki.
  2. Karabin skałkowy (Pennsylvania)
   1. broń - dowolny karabin skałkowy
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
   6. Podsypanie prochu na panewkę dopuszczalne jest tylko wtedy gdy broń skierowana jest w stronę kulochwytu. Obowiązuje zakaz historycznego sposobu ładowania polegającego na podsypaniu panewki uprzednio do sypania prochu do lufy
  3. Karabin wojskowy kapiszonowy (Lamarmora minor - non-MLAIC)
   1. broń - karabin wojskowy kapiszonowy z lufą gwintowaną kalibru nie mniejszego niż 13,5 mm; rozdzielnego ładowania, powstałe przed 1885 r.
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
  4. Flinta gładkolufowa (Miquelet)
   1. broń - wojskowa gładkolufowa fuzja skałkowa
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką, bez szczerbinki - brak tylnych przyrządów celowniczych w jakiejkolwiek postaci
   3. cel - tarcza C200
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
  5. Rewolwer (Mariette)
   1. broń - rewolwer dowolny, kapiszonowy, replika
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc, z jednej ręki
   5. odległość - 25 metrów
  6. Pistolet (Kuchenreuter)
   1. broń - dowolny pistolet kapiszonowy, skałkowy, bądź rewolwer, kaliber dowolny
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc, z jednej ręki
   5. odległość - 25 metrów
  7. Broń gładkolufowa - rzutki 13 strzałów ocenianych
   1. broń - strzelba gładkolufowa
   2. cel - rzutki
   3. pozycja - stojąc
  Oraz konkurencje dodatkowe – stosownie do życzeń zawodników i możliwości organizatorów.
 8. We wszystkich konkurencjach obowiązują
  • Postawa stojąc
  • Trzymanie broni bezpieczne
 9. Punktacja i ocena tarcz
  1. Konkurencje od I do VI:
   ocenianych dziesięć najlepszych strzałów z trzynastu oddanych
  2. Konkurencja VII:
   ocenianych trzynaście oddanych strzałów
  3. W konkurencjach I–V wartości strzałów będą zliczane od środka przestrzeliny
 10. Tarcze
  1. Konkurencje od I do V: tarcza pistoletowa MLAIC C50 (ISSF pistoletowa 20/50) o średnicy pierścienia "10" wynoszącej 50 mm
  2. Konkurencja VI: tarcza karabinowa MLAIC C200 o średnicy pierścienia "10" wynoszącej 80 mm
  3. Konkurencja VII: rzutki ceramiczne
 11. W ramach konkurencji strzeleckich I-V każda zmiana licząca ośmiu strzelców ma 30 minut na oddanie odpowiedniej ilości strzałów.
 12. Przewiduje się czas 15 minut po zakończeniu trzydziestominutowego strzelania na liczenie punktów i zmianę tarcz, co daje łącznie z czasem strzelania 45 minut na każdą zmianę strzelania.
 13. Klasyfikacja
  Indywidualna według ilości uzyskanych punktów dla każdej konkurencji.
 14. Nagrody
  • Dyplomy: miejsca 1-6
  • Medale: miejsca 1-3
  • Trofea główne: miejsca 1
 15. Koszty uczestnictwa
  • Opłata startowa: 25 zł za udział w zawodach i poczęstunku
  • Konkurencje regulaminowe: 15 zł za konkurencję
  • Konkurencje dodatkowe - opłata startowa stosownie do kosztów organizacyjnych.
 16. Warunki uczestnictwa
  • Wszyscy uczestnicy są obowiązani do zapisania się w rejestrze pobytu na strzelnicy
  • Zawody odbywają się z broni i amunicji będącej w dyspozycji zawodników.
 17. Sposób zgłaszania
  • Telefonicznie kol. Andrzej "Kropek"
  • Przez e-mail: zawodyl9@strzelba.net
  • Po przybyciu na miejsce przed rozpoczęciem zawodów
  • Termin: Do 16 Sierpnia 2012 na e-mail; osobiście nie później niż do rozpoczęcia zawodów.
  • Zawodnicy, którzy spóźnią się na otwarcie zawodów, mogą być zakwalifikowani do konkurencji startowych tylko na zasadzie wolnych miejsc startowych
 18. Przepisy końcowe
  • Wszyscy uczestnicy strzelań są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, Regulaminu Strzelnicy i poleceń osób prowadzących strzelanie
  • Niestosowanie się do ww. zapisów powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy
  • Podczas strzelania obowiązuje noszenie okularów ochronnych. Stosowanie okularów korekcyjnych dopuszczone jest na ryzyko strzelającego.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminuzmiany nie wpływają na zasady bezpieczeństwa
 19. Informacje dodatkowe
  • Zakończenie zawodów i wręczenie nagród jest przewidziane na godzinę 15-17
  • W czasie trwania zawodów jest przewidziany gorący poczęstunek dla zawodników i osób towarzyszących
  • Dla gości zawodów przygotowywany jest nocleg w obozie położonym obok od strzelnicy
  • Będzie możliwość zdeponowania broni w magazynie według potrzeb
  • Ze względu na charakter zawodów oraz ducha rywalizacji, kurtki strzeleckie oraz spodnie nie będą dopuszczone
  • Zapraszamy wszystkich uczestników z ciężką artylerią
  • Strzelanie na wiwat z ciężkiej artylerii w czasie zawodów ZABRONIONE.
  • Spożywanie alkoholu na terenie strzelnicy ZABRONIONE.

Wyniki

Poniżej zamieszczone są wstępne wyniki zawodów rozgrywanych w ośmiu konkurencjach.

Karabin (Vetterli)

Karabin
MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.
1Piotr Hordyjewicz94Tryon .45
2Krzysztof Kiersnowski88
3Piotr Sitarz87
4Tadeusz Wojdyr83
5Artur Boruczenko83Tryon .45
6Jarosław Kowalski82
7Leszek Myszak82Bristlen
8Zbigniew Cichosz81
9Adam Glegoła81Enfield P/58 .577
10Marek Tomecki79
11Mieczysław Sielczak78
12Wojciech Gaudnik77Hawken .50
13Włodzimierz Kasperski76Hawken .45
14Jan Iwaniuk66
15Urszula Zielińska-Warchoł65
16Piotr Braune45Hawken .45
17Maria Figurska24Scout .50 skałkowy
18Piotr Cyniak15

Karabin skałkowy (Pennsylvania)

Pennsylvania
MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.
1Piotr Sitarz84
2Krzysztof Kiersnowski78Mortimer .54 kula .530
3Waldemar Wlazło75Hawken .54
4Piotr Wojakowski69M1757 gładkol. kb wojsk. .69
5Jarosław Kowalski64
6Tadeusz Wojdyr64
7Cezary Warchoł59
8Adam Glegoła17Kentucky .45 kula .445

Karabin wojskowy kapiszonowy (Lamarmora-)

Karabin wojskowy kapiszonowy
MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.
1Krzysztof Kiersnowski92Mod. 1857 Württembergisch Vereinsgewehr; 13.9 mm
2Leszek Myszak86Remington M1863 Zouave .58
3Adam Glegoła80Enfield P/58
4Jarosław Kowalski80
5Andrzej Koma76Enfield P/53 .577; Lyman 575-213OS; 3.8 g
6Paweł Piotrowski75Kammerlader (odtylcowy)
7Marek Tomecki73
8Artur Małyska65Enfield P/61
9Sikora Stanisław63Sharps (odtylcowy)
10Henryk Kuchnowski32Enfield P/61
11Piotr Cyniak28
12Piotr Braune2Cook & Brothers .58

Flinta gładkolufowa (Miquelet)

Miquelet
MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.
1Piotr Wojakowski88M1757 hiszp. kb wojsk. .69
2Krzysztof Kiersnowski63
3Artur Boruczenko37Modèle 1777 corrigé An IX .69

Rewolwer (Mariette)

Mariette
MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.
1Piotr Hordyjewicz85
2Piotr Sitarz84
3Zbigniew Rybka84
4Waldemar Wlazło84
5Artur Małyska78
6Dariusz Barej74
7Sławomir Wybranowski72
8Andrzej Koma67
9Tadeusz Wojdyr66
10Mieczysław Sielczak66
11Wojciech Gaudnik59
12Karol ukasik56
13Stanisław Sikora32
14Jan Iwaniuk31
15Piotr Braune6

Pistolet (Kuchenreuter)

Kuchenreuter
MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.
1Tadeusz Wojdyr92
2Krzysztof Kiersnowski89
3Zbigniew Rybka89
4Piotr Sitarz87
5Zbigniew Cichosz86
6Dariusz Barej82
7Mieczysław Sielczak75
8Stanisław Milewski64

Broń gładkolufowa - rzutki

Rzutki
MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.
1Tadeusz Wojdyr11
2Jarosław Kowalski9
3Artur Małyska8
4Stanisław Sikora7
5Piotr Hordyjewicz5

Podziękowania

Dziękujemy w imieniu członków naszego klubu wszystkim za udział i przybycie. Gratulujemy zawodnikom wyników i prosimy o więcej :-D . Podziękowania składamy dla sędziów, którzy będąc po temidowemu niewidomi, mieli oczy szeroko otwarte by czuwać nad zawodami. Podziękowania ślę (ja Prezes) kolegom, którzy to wszystko organizowali.

Dziękujemy Urzędowi Miasta Biłgoraj za nagrody.

Galeria

Tu najprawdopodobnie będą zdjęcia zawodników i okoliczności.