IV Ogólnopolskie Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe (VIII Zawody Lubelskiego Klubu Strzelectwa Historycznego), 20 sierpnia 2011 r.

Wstęp

Lubelski Klub Strzelectwa Historycznego zorganizował zawody w strzelectwie z broni historycznej, na które zaprasza wszystkich entuzjastów wszelkiego rodzaju strzelectwa. Tych, którzy już zarażeniu bakcylem, czarnym prochem dymią, a także tych, którzy broni od przodu ładować nie zwykli ale ciekawi byliby spróbować swych sił a może tylko podziwiać nietypowe widowisko jakim są zawody w strzelectwie odprzodowym (udziałem odtylcówek okraszone).

Opłata startowa za konkurencję wynosi 25 złotych. W ramach opłaty startowej poczęstunek. Opłata "biesiadna" wynosi 10 zł od osoby chętnej do spożywania posiłków podczas biesiady po zawodach, na którą zapraszamy gorąco!

Życzyliśmy wszystkim wspaniałej zabawy podczas zawodów! Mamy nadzieję, że nikt nie odjechał od nas nieukontentowany. Jeśliby tak się stało, prosimy o zajechanie do nas za rok i złożenie osobiście reklamacji. Postaramy się wszystko naprawić!

Regulamin VIII Zawodów Lubelskiego Klubu Strzelectwa Historycznego

 1. Cel zawodów
  • Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej
  • Integracja środowiska pasjonatów broni historycznej
 2. Organizator: Lubelski Klub Strzelectwa Historycznego przy Zarządzie Powiatowym LOK w Krasnymstawie
 3. Miejsce: strzelnica w Borowicy koło Krasnegostawu
 4. Termin: 20 sierpnia 2011 roku.
 5. Czas: rozpoczęcie o godz. 9.00 (zapisy do konkurencji od godz. 8.30).
 6. Konkurencje
  1. Karabin (Vetterli)
   1. broń - dowolny karabin z zamkiem lontowym, skałkowym lub kapiszonowym z lufą gładką lub gwintowaną
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
   6. W konkurencji dopuszcza się karabin odtylcowy, ładowany nabojem papierowym. Sklasyfikowany łącznie będzie jadnokowoż wyraźnie oznaczony jako taki.
  2. Karabin skałkowy (Pennsylvania)
   1. broń - dowolny karabin skałkowy
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
   6. Podsypanie prochu na panewkę dopuszczalne jest tylko wtedy gdy broń skierowana jest w stronę kulochwytu. Obowiązuje zakaz historycznego sposobu ładowania polegającego na podsypaniu panewki uprzednio do sypania prochu do lufy
  3. Karabin wojskowy kapiszonowy (Lamarmora)
   1. broń - karabin wojskowy kapiszonowy z lufą gwintowaną kalibru nie mniejszego niż 13,5 mm
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
  4. Flinta gładkolufowa (Miquelet)
   1. broń - wojskowa gładkolufowa fuzja skałkowa
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką, bez szczerbinki - brak tylnych przyrządów celowniczych w jakiejkolwiek postaci
   3. cel - tarcza C200
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
  5. Rewolwer (Mariette)
   1. broń - rewolwer dowolny, kapiszonowy, replika
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc, z jednej ręki
   5. odległość - 25 metrów
  6. Pistolet (Kuchenreuter)
   1. broń - dowolny pistolet kapiszonowy, skałkowy, bądź rewolwer, kaliber dowolny
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc, z jednej ręki
   5. odległość - 25 metrów
  7. Broń gładkolufowa - rzutki 13 strzałów ocenianych
   1. broń - strzelba gładkolufowa
   2. cel - rzutki
   3. pozycja - stojąc
  Oraz konkurencje dodatkowe – stosownie do życzeń zawodników i możliwości organizatorów.
 7. We wszystkich konkurencjach obowiązują
  • Postawa stojąc
  • Trzymanie broni bezpieczne
 8. Punktacja i ocena tarcz
  1. Konkurencje od I do VI:
   ocenianych dziesięć najlepszych strzałów z trzynastu oddanych
  2. Konkurencja VII:
   ocenianych trzynaście oddanych strzałów
  3. W konkurencjach I–V wartości strzałów będą zliczane od środka przestrzeliny
 9. Tarcze
  1. Konkurencje od I do V: tarcza pistoletowa MLAIC C50 (ISSF pistoletowa 25/50) o średnicy pierścienia "10" wynoszącej 50 mm
  2. Konkurencja VI: tarcza karabinowa MLAIC C200 o średnicy pierścienia "10" wynoszącej 80 mm
  3. Konkurencja VII: rzutki ceramiczne
 10. W ramach konkurencji strzeleckich I-V każda zmiana licząca ośmiu strzelców ma 30 minut na oddanie odpowiedniej ilości strzałów.
 11. Przewiduje się czas 15 minut po zakończeniu trzydziestominutowego strzelania na liczenie punktów i zmianę tarcz, co daje łącznie z czasem strzelania 45 minut na każdą zmianę strzelania.
 12. Klasyfikacja
  Indywidualna według ilości uzyskanych punktów dla każdej konkurencji.
 13. Nagrody
  • Dyplomy: miejsca 1-6
  • Medale: miejsca 1-3
  • Trofea główne: miejsca 1-3
 14. Koszty uczestnictwa
  • Konkurencje regulaminowe - opłata startowa: 25 zł za konkurencję
  • Konkurencje dodatkowe - opłata startowa stosownie do kosztów organizacyjnych.
 15. Warunki uczestnictwa
  • Wszyscy uczestnicy są obowiązani do zapisania się w rejestrze pobytu na strzelnicy
  • Zawody odbywają się z broni i amunicji będącej w dyspozycji zawodników.
 16. Sposób zgłaszania
  • Telefonicznie kol. Robert "Robson", kol. Andrzej "Kropek"
  • Przez e-mail: sekretarz-l.k.s.h@wp.eu
  • Po przybyciu na miejsce przed rozpoczęciem zawodów
  • Termin: Do 18 Sierpnia 2011 na e-mail; osobiście nie później niż do rozpoczęcia zawodów.
  • Zawodnicy, którzy spóźnią się na otwarcie zawodów, mogą być zakwalifikowani do konkurencji startowych tylko na zasadzie wolnych miejsc startowych
 17. Przepisy końcowe
  • Wszyscy uczestnicy strzelań są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, Regulaminu Strzelnicy i poleceń osób prowadzących strzelanie
  • Niestosowanie się do ww. zapisów powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy
  • Podczas strzelania obowiązuje noszenie okularów ochronnych. Stosowanie okularów korekcyjnych dopuszczone jest na ryzyko strzelającego.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminuzmiany nie wpływają na zasady bezpieczeństwa
 18. Informacje dodatkowe
  • Zakończenie zawodów i wręczenie nagród jest przewidziane na godzinę 15-17
  • W czasie trwania zawodów jest przewidziany gorący poczęstunek dla zawodników i osób towarzyszących
  • Dla gości zawodów przygotowywany jest nocleg w obozie położonym obok od strzelnicy
  • Będzie możliwość zdeponowania broni w magazynie według potrzeb
  • Ze względu na charakter zawodów oraz ducha rywalizacji, kurtki strzeleckie oraz spodnie nie będą dopuszczone
  • Zapraszamy wszystkich uczestników z ciężką artylerią
  • Strzelanie na wiwat z ciężkiej artylerii w czasie zawodów ZABRONIONE.
  • Spożywanie alkoholu na terenie strzelnicy ZABRONIONE.

Wyniki

Poniżej zamieszczone są wstępne wyniki zawodów rozgrywanych w ośmiu konkurencjach. Po raz pierwszy na naszych zawodach wystrzelił gładkolufowy pistolet skałkowy, którego właściciel, p. Marek Pokulniewicz, zapoczątkował tym samym nową konkurencję MLAIC u nas. Kto będzie następny?

Karabin (Vetterli)

MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.

Karabin skałkowy (Pennsylvania)

MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.

Karabin wojskowy kapiszonowy (Lamarmora)

MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.

Flinta gładkolufowa (Miquelet)

MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.

Rewolwer (Mariette)

MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.

Pistolet (Kuchenreuter)

MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.

Broń gładkolufowa - rzutki

MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.

Pistolet skałkowy gładkolufowy 25 m (Cominazzo)

Pistolet skałkowy gł-l.
MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.
1Marek Pokulniewicz63

Galeria

Tu najprawdopodobnie będą zdjęcia zawodników i okoliczności.