III Ogólnopolskie Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe (VII Zawody Lubelskiego Klubu Strzelectwa Historycznego), 20-22 sierpnia 2010 r.

Wstęp

Tradycyjnie już, podczas krasnostawskich dożynek chmielowych, Chmielakami zawanych, Lubelski Klub Strzelectwa Historycznego organizuje zawody w strzelectwie z broni historycznej, na które zaprasza wszystkich entuzjastów wszelkiego rodzaju strzelectwa. Tych, którzy już zarażeniu bakcylem, czarnym prochem dymią, a także tych, którzy broni od przodu ładować nie zwykli ale ciekawi byliby spróbować swych sił a może tylko podziwiać nietypowe widowisko jakim są zawody w strzelectwie odprzodowym (udziałem odtylcówek okraszone).

Opłata startowa za pierwszą konkurencję wynosi 30 złotych. Za każdą następną konkurencję prosimy o wpłatę złotych piętnastu.

Podczas III Chmielakowych zawodów po raz pierwszy rywalizować będą strzelcy palący z grubej rury zupełnie niepokręconej gwintem. Konurencja "Flinta gładkolufowa", czyli strzelanie z gładkolufowego skałkowego karabinu wojskowego do tarczy C200 debiutuje na strzelnicy w Borowicy.

Życzymy wszystkim wspaniałej zabawy podczas zawodów!

Po zawodach zapraszamy na gościnę do obozowiska, gdzie postaramy się kontynuować zabawę rozpoczętą podczas rywalizacji w zawodach.

Regulamin VII Zawodów Lubelskiego Klubu Strzelectwa Historycznego

 1. Cel zawodów
  • Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej
  • Integracja środowiska pasjonatów broni historycznej
 2. Organizator: Lubelski Klub Strzelectwa Historycznego przy Zarządzie Powiatowym LOK w Krasnymstawie
 3. Miejsce: strzelnica w Borowicy koło Krasnegostawu
 4. Termin: 21 sierpnia 2010 roku.
 5. Czas: rozpoczęcie o godz. 9.00 (zapisy do konkurencji od godz. 8.30).
 6. Konkurencje
  1. Karabin (Vetterli)
   1. broń - dowolny karabin z zamkiem lontowym, skałkowym lub kapiszonowym z lufą gładką lub gwintowaną
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
   6. W konkurencji dopuszcza się karabin odtylcowy, ładowany nabojem papierowym. Sklasyfikowany łącznie będzie jadnokowoż wyraźnie oznaczony jako taki.
  2. Karabin skałkowy (Pennsylvania)
   1. broń - dowolny karabin skałkowy
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
   6. Podsypanie prochu na panewkę dopuszczalne jest tylko wtedy gdy broń skierowana jest w stronę kulochwytu. Obowiązuje zakaz historycznego sposobu ładowania polegającego na podsypaniu panewki uprzednio do sypania prochu do lufy
  3. Karabin wojskowy kapiszonowy (Lamarmora)
   1. broń - karabin wojskowy kapiszonowy z lufą gwintowaną kalibru nie mniejszego niż 13,5 mm
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
  4. Flinta gładkolufowa (Miquelet)
   1. broń - wojskowa gładkolufowa fuzja skałkowa
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką, bez szczerbinki - brak tylnych przyrządów celowniczych w jakiejkolwiek postaci
   3. cel - tarcza C200
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
  5. Rewolwer (Mariette)
   1. broń - rewolwer dowolny, kapiszonowy, replika
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc, z jednej ręki
   5. odległość - 25 metrów
  6. Pistolet (Kuchenreuter)
   1. broń - dowolny pistolet kapiszonowy, skałkowy, bądź rewolwer, kaliber dowolny
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc, z jednej ręki
   5. odległość - 25 metrów
  7. Broń gładkolufowa - rzutki 13 strzałów ocenianych
   1. broń - strzelba gładkolufowa
   2. cel - rzutki
   3. pozycja - stojąc
  Oraz konkurencje dodatkowe – stosownie do życzeń zawodników i możliwości organizatorów.
 7. We wszystkich konkurencjach obowiązują
  • Postawa stojąc
  • Trzymanie broni bezpieczne
 8. Punktacja i ocena tarcz
  1. Konkurencje od I do VI:
   ocenianych dziesięć najlepszych strzałów z trzynastu oddanych
  2. Konkurencja VII:
   ocenianych trzynaście oddanych strzałów
  3. W konkurencjach I–V wartości strzałów będą zliczane od środka przestrzeliny
 9. Tarcze
  1. Konkurencje od I do V: tarcza pistoletowa MLAIC C50 (ISSF pistoletowa 25/50 m) o średnicy pierścienia "10" wynoszącej 50 mm
  2. Konkurencja VI: tarcza karabinowa MLAIC C200 o średnicy pierścienia "10" wynoszącej 80 mm
  3. Konkurencja VII: rzutki ceramiczne
 10. W ramach konkurencji strzeleckich I-V każda zmiana licząca ośmiu strzelców ma 30 minut na oddanie odpowiedniej ilości strzałów.
 11. Przewiduje się czas 15 minut po zakończeniu trzydziestominutowego strzelania na liczenie punktów i zmianę tarcz, co daje łącznie z czasem strzelania 45 minut na każdą zmianę strzelania.
 12. Klasyfikacja
  Indywidualna według ilości uzyskanych punktów dla każdej konkurencji.
 13. Nagrody
  • Dyplomy: miejsca 1-8
  • Medale: miejsca 1-3
  • Trofea główne: miejsca 1-3
 14. Koszty uczestnictwa
  • Konkurencje regulaminowe - opłata startowa: 30 zł za pierwszą konkurencję oraz 15 zł za każdą następną konkurencję
  • Konkurencje dodatkowe - opłata startowa stosownie do kosztów organizacyjnych.
 15. Warunki uczestnictwa
  • Wszyscy uczestnicy są obowiązani do zapisania się w rejestrze pobytu na strzelnicy
  • Zawody odbywają się z broni i amunicji będącej w dyspozycji zawodników.
 16. Sposób zgłaszania
  • Telefonicznie kol. Robert "Robson", kol. Andrzej "Kropek"
  • Przez e-mail: lub.klub@gmail.com
  • Po przybyciu na miejsce przed rozpoczęciem zawodów.
  Termin: jak najwcześniej , ale nie później niż do rozpoczęcia zawodów.
 17. Przepisy końcowe
  • Wszyscy uczestnicy strzelań są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, Regulaminu Strzelnicy i poleceń osób prowadzących strzelanie
  • Niestosowanie się do ww. zapisów powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy
  • Podczas strzelania obowiązuje noszenie okularów ochronnych. Stosowanie okularów korekcyjnych dopuszczone jest na ryzyko strzelającego.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu
 18. Informacje dodatkowe
  • Zakończenie zawodów i wręczenie nagród jest przewidziane na godzinę 16-18
  • W czasie trwania zawodów jest przewidziany gorący poczęstunek dla zawodników i osób towarzyszących
  • Dla gości zawodów przygotowywany jest nocleg w obozie położonym kilka kilometrów od strzelnicy

Wyniki

Poniżej zamieszczone są wstępne wyniki zawodów rozgrywanych w siedmiu konkurencjach.

Karabin (Vetterli)

MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.

Karabin skałkowy (Pennsylvania)

MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.

Karabin wojskowy kapiszonowy (Lamarmora)

MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.

Flinta gładkolufowa (Miquelet)

MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.

Rewolwer

MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.

Pistolet

MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.

Broń gładkolufowa - rzutki

MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.

Podziękowania

Dziękujemy w imieniu członków naszego klubu wszystkim za udział i przybycie. Gratulujemy zawodnikom wyników i prosimy o więcej :-D . Podziękowania składamy dla sędziów, którzy będąc po temidowemu niewidomi, mieli oczy szeroko otwarte by czuwać nad zawodami. Dziękujemy Paniom, które pieczołowicie krzątały się wokół pieczeni i dodawały splendoru brzydkiej części ludzkości dziurawiącej tarcze! Podziękowania ślę (ja Prezes) kolegom, którzy to wszystko organizowali.

Galeria