VI Zawody Lubelskiego Klubu Strzelectwa Historycznego - 8 maja 2010 r.

Wstęp

14c soldier_firing_hand_cannon-01_m.jpg, 16 kB

Historyczne stroje (także te polepszające statykę) są mile widziane.

Już trzecią wiosnę z kolei witaliśmy w Borowicy hukiem wystrzałów. Przezornie rozstawiona dużym nakładem sił pergola ustrzegła nas przed opadem atmosferycznym w skali mogącej powodować zachmurzenie lica strzelca czarnoprochowego, toteż udało się zachować suchość prochu i spokój ducha potrzebny w zawodach, które znów rozegraliśmy w sześciu konkurencjach.

Regulamin VI Zawodów Lubelskiego Klubu Strzelectwa Historycznego

 1. Cel zawodów
  • Popularyzacja strzelectwa z broni czarnoprochowej
  • Integracja środowiska pasjonatów broni historycznej
 2. Organizator: Lubelski Klub Strzelectwa Historycznego przy Zarządzie Powiatowym LOK w Krasnymstawie
 3. Miejsce: strzelnica w Borowicy koło Krasnegostawu
 4. Termin: 8 maja 2010 roku.
 5. Czas: rozpoczęcie o godz. 9.00 (zapisy do konkurencji od godz. 8.30).
 6. Konkurencje
  1. Karabin (Vetterli)
   1. broń - dowolny karabin z zamkiem lontowym, skałkowym lub kapiszonowym z lufą gładką lub gwintowaną
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa 25/50 m
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
   6. W konkurencji dopuszcza się karabin Sharps, odtylcowy, ładowany nabojem papierowym
  2. Pistolet (Kuchenreuter)
   1. broń - dowolny pistolet kapiszonowy, skałkowy, bądź rewolwer, kaliber dowolny
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa 25/50 m
   4. pozycja - stojąc, z jednej ręki
   5. odległość - 25 metrów
  3. Rewolwer (Mariette)
   1. broń - rewolwer dowolny, kapiszonowy, replika
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa 25/50 m
   4. pozycja - stojąc, z jednej ręki
   5. odległość - 25 metrów
  4. Karabin skałkowy (Pennsylvania)
   1. broń - dowolny karabin skałkowy
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa 25/50 m
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
   6. Podsypanie prochu na panewkę dopuszczalne jest tylko wtedy gdy broń skierowana jest w stronę kulochwytu. Obowiązuje zakaz historycznego sposobu ładowania polegającego na podsypaniu panewki uprzednio do sypania prochu do lufy
  5. Karabin wojskowy kapiszonowy (Lamarmora)
   1. broń - karabin wojskowy kapiszonowy z lufą gwintowaną kalibru nie mniejszego niż 13,5 mm
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa 25/50 m
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
  6. Broń gładkolufowa - rzutki 13 strzałów ocenianych
   1. broń - strzelba gładkolufowa
   2. cel - rzutki
   3. pozycja - stojąc
  Oraz konkurencje dodatkowe – stosownie do życzeń zawodników i możliwości organizatorów.
 7. We wszystkich konkurencjach obowiązują
  • Postawa stojąc
  • Trzymanie broni bezpieczne
 8. Punktacja
  1. Konkurencje od I do V:
   ocenianych dziesięć najlepszych strzałów z trzynastu oddanych
  2. Konkurencja VI:
   ocenianych trzynaście oddanych strzałów
 9. W ramach konkurencji strzeleckich I-V każda zmiana licząca ośmiu strzelców ma 30 minut na oddanie odpowiedniej ilości strzałów.
 10. Przewiduje się czas 15 minut po zakończeniu trzydziestominutowego strzelania na liczenie punktów i zmianę tarcz, co daje łącznie z czasem strzelania 45 minut na każdą zmianę strzelania.
 11. Klasyfikacja
  Indywidualna według ilości uzyskanych punktów dla każdej konkurencji.
 12. Nagrody
  • Dyplomy: miejsca 1-8
  • Medale: miejsca 1-3
  • Puchary: miejsca 1-3
 13. Koszty uczestnictwa
  • Konkurencje regulaminowe - opłata startowa: 25 zł/konkurencja
  • Konkurencje dodatkowe - opłata startowa stosownie do kosztów organizacyjnych.
 14. Warunki uczestnictwa
  • Wszyscy uczestnicy są obowiązani do zapisania się w rejestrze pobytu na strzelnicy
  • Zawody odbywają się z broni i amunicji będącej w dyspozycji zawodników.
 15. Sposób zgłaszania
  • Telefonicznie na numer 0663 373 115
  • Przez e-mail: navy36@wp.pl
  • Po przybyciu na miejsce przed rozpoczęciem zawodów.
  • Za pomocą formularza zgłoszeniowego
  Termin: jak najwcześniej , ale nie później niż do rozpoczęcia zawodów.
 16. Przepisy końcowe
  • Wszyscy uczestnicy strzelań są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, Regulaminu Strzelnicy i poleceń osób prowadzących strzelanie
  • Niestosowanie się do ww. zapisów powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy
  • Podczas strzelania obowiązuje noszenie okularów ochronnych. Stosowanie okularów korekcyjnych dopuszczone jest na ryzyko strzelającego.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu
 17. Informacje dodatkowe
  • Zakończenie zawodów i wręczenie nagród jest przewidziane na godzinę 16-18
  • W czasie trwania zawodów jest przewidziany poczęstunek z kuchni polowej

Dojazd

Jak dojechać do strzelnicy w Borowicy opisano na innej stronie.

Kontakt

Bezpośredni kontakt z organizatorami:
Robert Kabała (Sekretarz) - navy36@wp.pl
Andrzej Koma (Prezes) - lub.klub@gmail.com

Wyniki

Poniżej zamieszczone są wyniki zawodów rozgrywanych w sześciu konkurencjach.

Oprócz godności zawodnika oraz wyniku punktowego zamieszczamy zdjęcie tarczy oraz ewentualnie podane przez zawodnika informacje o broni i amunicji. Uważamy, że zamieszczanie wkrótce po strzelaniu zdjęcia tarczy ma walor dydaktyczny.

Karabin (Vetterli)

Karabin czarnoprochowy 50 m
MiejsceZawodnikWynikTarczaBroń, uwagi, etc.
1Cezary Brocki96Zdjecie tarczyBristlen .44 Pedersoli
2Artur Boruczenko92Zdjecie tarczyTryon .45 1/48
3Krzysztof Kiersnowski89Zdjecie tarczyHawken .50 Maxi
4Marek Pokulniewicz89Zdjecie tarczyUnderhammer Ardesy .40 48gr
5Robert Kabała87Zdjecie tarczy
6Piotr Hordyjewicz85Zdjecie tarczy
7Piotr Sitarz84Zdjecie tarczy
8Krzysztof Szymczak83Zdjecie tarczyBristlen
9Jerzy Kuźmicki83Zdjecie tarczy
10Tadeusz Wojdyr80Zdjecie tarczyHawken Woodsman
11Krzysztof Salerek76Zdjecie tarczySharps
12Stanisław Sikora73Zdjecie tarczySharps
13Włodzimierz Kasperski66 Zdjecie tarczy

Pistolet

Pistolet 25 m
MiejsceZawodnikWynikTarczaBroń, uwagi, etc.
1Krzysztof Kiersnowski93Zdjecie tarczyUnderhammer .36
2Piotr Sitarz88Zdjecie tarczy
3Tadeusz Wojdyr84Zdjecie tarczyPatriot
4Krzysztof Szymczak83Zdjecie tarczyHistory 1
5Robert Kabała82Zdjecie tarczy
6Jarosław Kowalski80Zdjecie tarczyKuchenreuter .40

Rewolwer

Rewolwer 25 m
MiejsceZawodnikWynikTarczaBroń, uwagi, etc.
1Piotr Hordyjewicz80Zdjecie tarczyColt Navy .44
2Artur Małyska77Zdjecie tarczyColt Navy .36
3Robert Kabała76Zdjecie tarczy
4Krzysztof Kiersnowski75Brak zdjęcia
tarczy
Colt Dragoon .44
5Piotr Sitarz58Zdjecie tarczy
6Sławomir Wybranowski55Zdjecie tarczyColt Sheriff Pietta
7Jarosław Kowalski53Zdjecie tarczyColt Navy .44
8Tadeusz Wojdyr40Zdjecie tarczyColt Navy .44
9Piotr Samborski35Zdjecie tarczyColt Navy
10Krzysztof Salerek17Zdjecie tarczy
11Tomasz Goral14 Zdjecie tarczy

Karabin skałkowy (Pennsylvania)

Karabin skałkowy 50 m
MiejsceZawodnikWynikTarczaBroń, uwagi, etc.
1Cezary Brocki91Zdjecie tarczyFrontier .45 Pedersoli
2Krzysztof Kiersnowski90Zdjecie tarczyMortimer .54
3Piotr Sitarz78Zdjecie tarczy
4Andrzej Koma77Zdjecie tarczyPedersoli Scout .50 3g VLC
5Piotr Hordyjewicz74Zdjecie tarczyPedersoli Scout .50

Karabin wojskowy kapiszonowy (Lamarmora)

Karabin wojskowy 50 m
MiejsceZawodnikWynikTarczaBroń, uwagi, etc.
1Krzysztof Kiersnowski89Zdjecie tarczyEnfield .58
2Cezary Brocki88Zdjecie tarczyMississippi .54 Euroarms
3Piotr Sitarz85Zdjecie tarczy
4Jarosław Kowalski82Zdjecie tarczyWürttembergischen Mauser
5Andrzej Koma65Zdjecie tarczyRemington Zouave .58 Minie 3g VLC
6Piotr Hordyjewicz62Zdjecie tarczyRemington Zouave .58 Minie 3g VLC
7Marek Pokulniewicz60Zdjecie tarczyEnfield .54 pocisk typu lorenz 550gr

Broń gładkolufowa2 - rzutki

Rzutki
MiejsceZawodnikWynikBroń, uwagi, etc.
1Artur Małyska12
2Krzysztof Szymczak11
3Stanisław Sikora10
4Jarosław Kowalski9
5Piotr Hordyjewicz8W dogrywce
6Tadeusz Wojdyr8
7Robert Kabała3

Podziękowania

Dziękujemy w imieniu członków naszego klubu wszystkim za udział i przybycie. Gratulujemy zawodnikom wyników i prosimy o więcej :-D . Podziękowania składamy dla sędziów, którzy będąc po temidowemu niewidomi, mieli oczy szeroko otwarte by czuwać nad zawodami. Dziękujemy Paniom, które pieczołowicie krzątały się wokół pieczeni i dodawały splendoru brzydkiej części ludzkości dziurawiącej tarcze! Podziękowania ślę (ja Prezes) kolegom, którzy to wszystko organizowali. Dzięki za pergolę, której rozstawienie zapobiegło deszczowi skuteczniej niż samoloty przed defiladami moskiewskimi ;-).