VI Zawody Lubelskiego Klubu Strzelectwa Historycznego - 8 maja 2010 r.

Wstęp

14c soldier_firing_hand_cannon-01_m.jpg, 16 kB

Historyczne stroje (także te polepszające statykę) są mile widziane.

Już trzecią wiosnę z kolei witaliśmy w Borowicy hukiem wystrzałów. Przezornie rozstawiona dużym nakładem sił pergola ustrzegła nas przed opadem atmosferycznym w skali mogącej powodować zachmurzenie lica strzelca czarnoprochowego, toteż udało się zachować suchość prochu i spokój ducha potrzebny w zawodach, które znów rozegraliśmy w sześciu konkurencjach.

Regulamin VI Zawodów Lubelskiego Klubu Strzelectwa Historycznego

 1. Cel zawodów
  • Popularyzacja strzelectwa z broni czarnoprochowej
  • Integracja środowiska pasjonatów broni historycznej
 2. Organizator: Lubelski Klub Strzelectwa Historycznego przy Zarządzie Powiatowym LOK w Krasnymstawie
 3. Miejsce: strzelnica w Borowicy koło Krasnegostawu
 4. Termin: 8 maja 2010 roku.
 5. Czas: rozpoczęcie o godz. 9.00 (zapisy do konkurencji od godz. 8.30).
 6. Konkurencje
  1. Karabin (Vetterli)
   1. broń - dowolny karabin z zamkiem lontowym, skałkowym lub kapiszonowym z lufą gładką lub gwintowaną
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa 25/50 m
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
   6. W konkurencji dopuszcza się karabin Sharps, odtylcowy, ładowany nabojem papierowym
  2. Pistolet (Kuchenreuter)
   1. broń - dowolny pistolet kapiszonowy, skałkowy, bądź rewolwer, kaliber dowolny
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa 25/50 m
   4. pozycja - stojąc, z jednej ręki
   5. odległość - 25 metrów
  3. Rewolwer (Mariette)
   1. broń - rewolwer dowolny, kapiszonowy, replika
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa 25/50 m
   4. pozycja - stojąc, z jednej ręki
   5. odległość - 25 metrów
  4. Karabin skałkowy (Pennsylvania)
   1. broń - dowolny karabin skałkowy
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa 25/50 m
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
   6. Podsypanie prochu na panewkę dopuszczalne jest tylko wtedy gdy broń skierowana jest w stronę kulochwytu. Obowiązuje zakaz historycznego sposobu ładowania polegającego na podsypaniu panewki uprzednio do sypania prochu do lufy
  5. Karabin wojskowy kapiszonowy (Lamarmora)
   1. broń - karabin wojskowy kapiszonowy z lufą gwintowaną kalibru nie mniejszego niż 13,5 mm
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa 25/50 m
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
  6. Broń gładkolufowa - rzutki 13 strzałów ocenianych
   1. broń - strzelba gładkolufowa
   2. cel - rzutki
   3. pozycja - stojąc
  Oraz konkurencje dodatkowe – stosownie do życzeń zawodników i możliwości organizatorów.
 7. We wszystkich konkurencjach obowiązują
  • Postawa stojąc
  • Trzymanie broni bezpieczne
 8. Punktacja
  1. Konkurencje od I do V:
   ocenianych dziesięć najlepszych strzałów z trzynastu oddanych
  2. Konkurencja VI:
   ocenianych trzynaście oddanych strzałów
 9. W ramach konkurencji strzeleckich I-V każda zmiana licząca ośmiu strzelców ma 30 minut na oddanie odpowiedniej ilości strzałów.
 10. Przewiduje się czas 15 minut po zakończeniu trzydziestominutowego strzelania na liczenie punktów i zmianę tarcz, co daje łącznie z czasem strzelania 45 minut na każdą zmianę strzelania.
 11. Klasyfikacja
  Indywidualna według ilości uzyskanych punktów dla każdej konkurencji.
 12. Nagrody
  • Dyplomy: miejsca 1-8
  • Medale: miejsca 1-3
  • Puchary: miejsca 1-3
 13. Koszty uczestnictwa
  • Konkurencje regulaminowe - opłata startowa: 25 zł/konkurencja
  • Konkurencje dodatkowe - opłata startowa stosownie do kosztów organizacyjnych.
 14. Warunki uczestnictwa
  • Wszyscy uczestnicy są obowiązani do zapisania się w rejestrze pobytu na strzelnicy
  • Zawody odbywają się z broni i amunicji będącej w dyspozycji zawodników.
 15. Sposób zgłaszania
  • Telefonicznie na numer 0663 373 115
  • Przez e-mail: navy36@wp.pl
  • Po przybyciu na miejsce przed rozpoczęciem zawodów.
  • Za pomocą formularza zgłoszeniowego
  Termin: jak najwcześniej , ale nie później niż do rozpoczęcia zawodów.
 16. Przepisy końcowe
  • Wszyscy uczestnicy strzelań są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, Regulaminu Strzelnicy i poleceń osób prowadzących strzelanie
  • Niestosowanie się do ww. zapisów powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy
  • Podczas strzelania obowiązuje noszenie okularów ochronnych. Stosowanie okularów korekcyjnych dopuszczone jest na ryzyko strzelającego.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu
 17. Informacje dodatkowe
  • Zakończenie zawodów i wręczenie nagród jest przewidziane na godzinę 16-18
  • W czasie trwania zawodów jest przewidziany poczęstunek z kuchni polowej

Dojazd

Jak dojechać do strzelnicy w Borowicy opisano na innej stronie.

Kontakt

Bezpośredni kontakt z organizatorami:
Robert Kabała (Sekretarz) - navy36@wp.pl
Andrzej Koma (Prezes) - lub.klub@gmail.com

Wyniki

Poniżej zamieszczone są wyniki zawodów rozgrywanych w sześciu konkurencjach.

Oprócz godności zawodnika oraz wyniku punktowego zamieszczamy zdjęcie tarczy oraz ewentualnie podane przez zawodnika informacje o broni i amunicji. Uważamy, że zamieszczanie wkrótce po strzelaniu zdjęcia tarczy ma walor dydaktyczny.

Karabin (Vetterli)