II Ogólnopolskie Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe (V Zawody Lubelskiego Klubu Strzelectwa Historycznego), 22-23 sierpnia 2009 r.

Wstęp

14c soldier_firing_hand_cannon-01_m.jpg, 16 kB

Historyczne stroje (także te polepszające statykę) są mile widziane.

Głośnym echem, ze względu na kaliber uczestników oraz postawę sztuk artyleryjskich huczących w trakcie, odbiły się w okolicy bliższej i dalszej Drugie Ogólnopolskie Chmielakowe Zawody Czarnoprochowe (V Zawody LKSH) przeprowadzone przez Lubelski Klub Strzelectwa Historycznego w dniach 22 i 23 sierpnia roku pańskiego 2009. Jak nazwa wskazuje, zawody odbywły się w sprzężeniu ze Świętem Chmielarzy i Piwowarów obchodzonym hucznie w Krasnymstawie i przyległościach.

Regulamin II Ogólnopolskich Chmielakowych Zawodów Czarnoprochowych
(V Zawodów Lubelskiego Klubu Strzelectwa Historycznego)

 1. Cel zawodów
  • Popularyzacja strzelectwa z broni czarnoprochowej
  • Integracja środowiska pasjonatów broni historycznej
 2. Organizator: Lubelski Klub Strzelectwa Historycznego przy ZP LOK w Krasnymstawie oraz Urząd Miasta Krasnystaw.
 3. Miejsce: strzelnica LOK w Borowicy koło Krasnegostawu
 4. Termin: 22 sierpnia 2009 roku.
 5. Czas: rozpoczęcie o godz. 9.00 (zapisy do konkurencji od godz. 8.30).
 6. Konkurencje
  1. Karabin (Vetterli)
   1. broń - dowolny karabin z zamkiem lontowym, skałkowym lub kapiszonowym z lufą gładką lub gwintowaną
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa 25/50 m
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
   W konkurencji dopuszcza się karabin Sharps, odtylcowy, ładowany nabojem papierowym.
  2. Pistolet (Kuchenreuter)
   1. broń - dowolny pistolet kapiszonowy, skałkowy, bądź rewolwer, kaliber dowolny
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa 25/50 m
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 25 metrów
  3. Rewolwer (Mariette)
   1. broń - rewolwer dowolny, kapiszonowy, replika
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa 25/50 m
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 25 metrów
  4. Karabin skałkowy (Pennsylvania)
   1. broń - dowolny karabin skałkowy
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa 25/50 m
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
  5. Karabin wojskowy kapiszonowy (Lamarmora)
   1. broń - karabin wojskowy kapiszonowy z lufą gwintowaną kalibru nie mniejszego niż 13,5 mm
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa 25/50 m
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
  6. Broń gładkolufowa - rzutki 13 strzałów ocenianych
   1. broń - strzelba gładkolufowa
   2. cel - rzutki
   3. pozycja - stojąc
  Oraz konkurencje dodatkowe – stosownie do życzeń zawodników i możliwości organizatorów.
 7. We wszystkich konkurencjach obowiązują
  • Postawa stojąc
  • Trzymanie broni bezpieczne.
 8. Punktacja
  1. Konkurencje od I do V:
   ocenianych dziesięć najlepszych strzałów z trzynastu oddanych
  2. Konkurencja VI:
   ocenianych trzynaście oddanych strzałów
 9. W ramach konkurencji strzeleckich I-V każda zmiana licząca ośmiu strzelców ma 30 minut na oddanie odpowiedniej ilości strzałów.
 10. Przewiduje się czas 15 minut po zakończeniu trzydziestominutowego strzelania na liczenie punktów i zmianę tarcz, co daje łącznie z czasem strzelania 45 minut na każdą zmianę strzelania.
 11. Klasyfikacja
  Indywidualna według ilości uzyskanych punktów dla każdej konkurencji.
 12. Nagrody
  • Dyplomy: miejsca 1-8
  • Medale: miejsca 1-3
  • Puchary: miejsca 1-3
 13. Koszty uczestnictwa
  • Konkurencje regulaminowe - opłata startowa: 25 zł/konkurencja
  • Konkurencje dodatkowe - opłata startowa stosownie do kosztów organizacyjnych.
 14. Warunki uczestnictwa
  • Wszyscy uczestnicy są obowiązani do zapisania się w rejestrze pobytu na strzelnicy
  • Zawody odbywają się z broni i amunicji będącej w dyspozycji zawodników.
 15. Sposób zgłaszania
  • Telefonicznie na numer 602 520 672
  • Przez e-mail: zbynek118@wp.pl
  • Po przybyciu na miejsce przed rozpoczęciem zawodów.
  Termin: jak najwcześniej , ale nie później niż do rozpoczęcia zawodów.
 16. Przepisy końcowe
  • Wszyscy uczestnicy strzelań są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, Regulaminu Strzelnicy i poleceń osób prowadzących strzelanie
  • Niestosowanie się do ww. zapisów powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu
 17. Informacje dodatkowe
  • Zakończenie zawodów i wręczenie nagród jest przewidziane na godzinę 16-18
  • W czasie trwania zawodów jest przewidziany poczęstunek z kuchni polowej

Dojazd

Jak dojechać do strzelnicy w Borowicy opisano na innej stronie.

Kontakt

Informacji na temat zawodów można zasięgnąć pod numerami telefonii komórkowej 602 520 672 lub 663 373 115 albo też drogą poczty elektronicznej pod adresem kolegi Zbyszka: zbynek118@wp.pl.

Wyniki

Poniżej zamieszczone są wyniki zawodów rozgrywanych w czterech konkurencjach.

Karabin (Vetterli)

Miejsce Zawodnik Wynik Tarcza
1 Zbigniew Cichosz 95
2 Tomasz Czuba 93
3 Cezary Brocki 93
4 Piotr Sitarz 90
5 Artur Borzęcki 90
6 Marek Pokulniewicz 90
7 Marcin Cichosz 87
8 Sławomir Czuba 85
9 Wojciech Mystkowski 85
10 Jarosław Kowalski 85
11 Krzysztof Szymczak 83
12 Piotr Hordyjewicz 82
13 Ryszard Żurecki 82
14 Cezary Wieczorek 82
15 Dariusz Staszczyszyn 81
16 Artur Boruczenko 81
17 Wiloletta Hyrynkiewicz-Sudnik 80
18 Włodzimierz Kasperski 80
19 Paweł Piotrowski 80
20 Krzysztof Golianek 79
21 Robert Kabała 79
22 Robert Hyrynkiewicz-Sudnik 78
23 Krzysztof Pawluczyk 78
24 Krzysztof Kiersnowski 77
25 Henryk Haratym 76
26 Zbigniew Bańkowski 70
27 Tadeusz Wojdyr 69
28 Adam Glegoła 69
29 Robert Borkowski 66
30 Krzysztof Salerek 65
31 ukasz Cichosz 64
32 Henryk Kuchnowski 64
33 Krzysztof Kasprzak 63
34 Paweł Kujawski 63
35 Paweł Stryła 63
36 Arkadiusz Żurek 61
37 Arkadiusz Zienkiewicz 55
38 Sławomir Wybranowski 40
39 Tomasz Nawrot 14

Pistolet

Miejsce Zawodnik Wynik Tarcza
1 Cezary Wieczorek 92
2 Robert Kabała 87
3 Jarosław Kowalski 86
4 Krzysztof Kiersnowski 85
5 Tomasz Czuba 85
6 Piotr Sitarz 84
7 Krzysztof Szymczak 83
8 Piotr Hordyjewicz 81
9 Dariusz Staszczyszyn 77
10 Krzysztof Golianek 70
11 Tadeusz Wojdyr 68
12 Beata Mroczek 62
13 Henryk Haratym 57
14 Zbigniew Bańkowski 55
15 Adam Glegoła 46

Rewolwer

Miejsce Zawodnik Wynik Tarcza
1 Piotr Hordyjewicz 80
2 Artur Małyska 77
3 Robert Kabała 76
4 Krzysztof Kiersnowski 75
5 Piotr Sitarz 58
6 Sławomir Wybranowski 55
7 Jarosław Kowalski 53
8 Tadeusz Wojdyr 40
9 Piotr Samborski 35
10 Krzysztof Salerek 17
11 Tomasz Goral 14

Karabin skałkowy (Pennsylvania)

Miejsce Zawodnik Wynik Tarcza
1 Cezary Brocki 87
2 Piotr Wojakowski 87
3 Krzysztof Kiersnowski 84
4 Piotr Sitarz 75
5 Andrzej Koma 65

Karabin wojskowy kapiszonowy (Lamarmora)

Miejsce Zawodnik Wynik Tarcza
1 Jarosław Kowalski 83
2 Krzysztof Kiersnowski 83
3 Piotr Sitarz 80
4 Piotr Hordyjewicz 56
5 Grzegorz Wasiutyński 46
6 Ryszard Żurecki 24
7 Adam Glegoła 23
8 Grzegorz Zborowski 18
9 Paweł Piotrowski 10
10 Romuald Witamborski

Broń gładkolufowa - rzutki

Miejsce Zawodnik Wynik Tarcza
1 Robert Kabała 13
2 Artur Małyska 12
3 Krzysztof Szymczak 7
4 Zbigniew Cichosz 7
5 Jarosław Kowalski 6
6 Artur Borzęcki 5
7 Marek Pokulniewicz 5
8 ukasz Cichosz 5
9 Krzysztof Pawluczyk 5
10 Robert Adamowski 3

R. Kabała i R. Małyska zanotowali po 10 trafień w serii głównej. Serię dodatkową wygrał R. Kabała trafiając trzy rzutki.

Podziękowania

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim, którzy wspomogli ich w organizacji zawodów.

Mini galeria zdjęć

5borowica-krajobraz.jpg, 52 kB