IV Ogólnopolskie Zawody Czarnoprochowe , Borowica 9 maja 2009 r.

Wstęp

4ak-178_min.jpg, 48 kB

Lubelski Klub Strzelectwa Historycznego zprzeprowadził 9 dnia maja kolejne, czwarte ogółem a pierwsze w 2009 r. Ogólnopolskie Zawody Czarnoprochowe.

Straszenie deszczem przez medialnych zaklinaczy pogody nic nie dało - do Borowicy zjechali się zawodnicy nieobawiający się zamoknięcia prochu. Odwaga popłaciła - deszcz został wypłoszony. Wygląda na to, że natura jedynie komarami nękała 9 maja zawodników racząc ich swymi wiosennymi urokami na strzelnicy na skraju puszczy :-).

Miło nam było gościć wszystkich "zadymiarzy". Dziękujemy zwycięzcom za sprzątnięcie zastawy ze stołu, wszystkim zawodnikom za udział i miłą atmosferę. Zapraszamy następnymi razy!

Regulamin IV Ogólnopolskich Czarnoprochowych Zawodów Lubelskiego Klubu Strzelectwa Historycznego

 1. Cel zawodów
  • Popularyzacja strzelectwa z broni czarnoprochowej
  • Integracja środowiska pasjonatów broni historycznej
 2. Organizator: Lubelski Klub Strzelectwa Historycznego przy ZP LOK w Krasnymstawie oraz Urząd Miasta Krasnystaw.
 3. Miejsce: strzelnica LOK w Borowicy koło Krasnegostawu
 4. Termin: 9 maja 2009 roku.
 5. Czas: rozpoczęcie o godz. 9.00 (zapisy do konkurencji od godz. 8.30).
 6. Konkurencje
  • Karabin kapiszonowy - strzelanie dokładne: odl. 50m; tarcza Psp; 13 strzałów, z których ocenianych: 10
  • Pistolet - strzelanie dokładne: odl. 25m; tarcza Psp, z jednej ręki; , 13 strzałów, z których ocenianych: 10
  • Rewolwer - strzelanie dokładne: odl. 25m; tarcza Psp, z jednej ręki; , 13  strzałów, z których ocenianych: 10
  • Broń gładkolufowa - rzutki: 3 strzały próbne, 10 ocenianych
  Oraz konkurencje dodatkowe- stosownie do życzeń zawodników i możliwości organizatorów.
 7. Ponadto we wszystkich konkurencjach obowiązują
  • Postawa stojąc
  • Trzymanie broni bezpieczne.
 8. Strzelnica ma osiem miejsc strzeleckich (8 osi 50 m).
 9. W ramach konkurencji strzeleckich każda zmiana licząca ośmiu strzelców ma 30 minut na oddanie odpowiedniej ilości strzałów.
 10. Przewiduje się czas 15 minut po zakończeniu trzydziestominutowego strzelania na liczenie punktów i zmianę tarcz, co daje łącznie z czasem strzelania 45 minut na każdą zmianę strzelania.
 11. Klasyfikacja
  Indywidualna według ilości uzyskanych punktów dla każdej konkurencji.
 12. Nagrody
  • Dyplomy: miejsca 1-8
  • Medale: miejsca 1-3
  • Puchary: miejsca pierwsze.
 13. Koszty uczestnictwa
  • Konkurencje regulaminowe - opłata startowa: 25 zł/konkurencja
  • Konkurencje dodatkowe - opłata startowa stosownie do kosztów organizacyjnych.
 14. Warunki uczestnictwa
  • Wszyscy uczestnicy są obowiązani do zapisania się w rejestrze pobytu na strzelnicy
  • Zawody odbywają się z broni i amunicji będącej w dyspozycji zawodników.
 15. Sposób zgłaszania
  • Telefonicznie na numer 602 520 672
  • Przez e-mail: zbynek118@wp.pl
  • Po przybyciu na miejsce przed rozpoczęciem zawodów.
  Termin: jak najwcześniej , ale nie później niż do rozpoczęcia zawodów.
 16. Przepisy końcowe
  • Wszyscy uczestnicy strzelań są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, Regulaminu Strzelnicy i poleceń osób prowadzących strzelanie
  • Niestosowanie się do ww. zapisów powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu
 17. Informacje dodatkowe
  • Zakończenie zawodów i wręczenie nagród jest przewidziane na godzinę 14-15
  • W czasie trwania zawodów jest przewidziany poczęstunek z rusztu

Dojazd

Jak dojechać do strzelnicy w Borowicy opisano na innej stronie.

Kontakt

Informacji na temat zawodów można zasięgnąć pod numerami telefonii komórkowej 602 520 672 lub 663 373 115 albo też drogą poczty elektronicznej pod adresem kolegi Zbyszka: zbynek118@wp.pl.

Wyniki

Poniżej zamieszczone są wyniki zawodów rozgrywanych w czterech konkurencjach. W konkurencji Karabin kapiszonowy - strzelanie dokładne sklasyfikowano wszystkich zawodników strzelających z broni długiej.

Karabin kapiszonowy strzelanie dokładne

Miejsce Zawodnik Wynik Tarcza
1 Piotr Sitarz 87
2 Marek Pokulniewicz 87
3 Stanisław Sikora 85
4 Krzysztof Kiersnowski 85
5 Robert Kabała 83
6 Jarosław Kowalski 82
7 Artur Boruczenko 81
8 Artur Borzęcki 80
9 Arkadiusz Żurek 77
10 Zbigniew Cichosz 74
11 Krzysztof Golianek 73
12 Eryk Paluch 73
13 Krzysztof Szymczak 72
14 Tadeusz Wojdyr 72
15 Marek Kijański 72
16 Robert Borkowski 70
17 Łukasz Cichosz 70
18 Marcin Cichosz 70
19 Zbigniew Bańkowski 69
20 Ryszard Żurecki 69
21 Radosław Kalman 69
22 Jarosław Wilczyński 62
23 Henryk Haratym 59
24 Wioletta Hyrynkiewicz-Sudnik 56
25 Andrzej Koma 48
26 Beata Haratym 40
27 Zbigniew Wielicki 39
28 Grzegorz Zborowski 35
29 Tomasz Nawrot 21
30 Paweł Stryła 14

Pistolet - strzelanie dokładne

Miejsce Zawodnik Wynik Tarcza
1 Jarosław Kowalski 90
2 Marek Pokulniewicz 86
3 Piotr Sitarz 85
4 Robert Kabała 85
5 Krzysztof Kiersnowski 84
6 Tadeusz Wojdyr 81
7 Krzysztof Szymczak 80
8 Eryk Paluch 80
9 Krzysztof Golianek 76
10 Janusz Zarębski 75
11 Zbigniew Bańkowski 71

Rewolwer - strzelanie dokładne

Miejsce Zawodnik Wynik Tarcza
1 Piotr Sitarz 75
2 Krzysztof Kiersnowski 74
3 Sławomir Wybranowski 74
4 Robert Kabała 72
5 Jarosław Kowalski 71
6 Marek Pokulniewicz 68
7 Krzysztof Golianek 68
8 Marcin Cichosz 65
9 Radosław Kalman 63
10 Artur Boruczenko 58
11 Tadeusz Wojdyr 53
12 Andrzej Koma 53
13 Jarosław Wilczyński 48
14 Marek Kijański 47
15 Stanisław Sikora 46
16 Tomasz Staszewski 45
17 Zbigniew Bańkowski 43
18 Krzysztof Salerek 33
19 Zbigniew Wielicki 29

Rzutki

Miejsce Zawodnik Wynik Tarcza
1 Jarosław Kowalski 11
2 Zbigniew Cichosz 9
3 Janusz Zarębski 7
4 Ryszard Żurecki 6
5 Artur Borzęcki 4
6 Grzegorz Zborowski 3
7 Marek Pokulniewicz 1

Mini galeria zdjęć

20
zdjęcie z zwodów
zdjęcie z zwodów
zdjęcie z zwodów
zdjęcie z zwodów
zdjęcie z zwodów
zdjęcie z zwodów
zdjęcie z zwodów
zdjęcie z zwodów
zdjęcie z zwodów
zdjęcie z zwodów
zdjęcie z zwodów
zdjęcie z zwodów
zdjęcie z zwodów
zdjęcie z zwodów
zdjęcie z zwodów
zdjęcie z zwodów
zdjęcie z zwodów
zdjęcie z zwodów
zdjęcie z zwodów