Wigilia 100 rocznicy ogłoszenia niepodległości Spotkanie i strzelanie czarnoprochowe w Łaziskach

Wstęp

7 października 1918 r. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego (istniejącego formalnie od 1815 r.) ogłsiła niepodległość Polski.
W stulecie wigilii tego dnia urządzamy spotkanie strzeleckie połączone z małymi zawodami.
Dzięki uprzejmości kolegów z LOK Opole Lubelskie do dyspozycji będziemy mieli 6 października strzelnicę LOK w Łaziskach koło Opola Lub.
Aromatycznie kadzić będziemy na dystansach 25 i 50 m z krócic oraz długich luśni. Smakowicie kadzić będziemy ruszt z mięsami.

By kadzenie nudnym nie było, postaramy się doprowadzić do rywalizacji na zasadach sportu kwalifikowanego ;-). Nazywają to zawodami (czy pamiętamy to jeszcze!?). Regulamin zamieszczony jest poniżej.

Z dawien bywający na naszych spotkaniach znają nieformalne procedury – każdy w miarę możliwości zaopatrza imprezę. Szczegóły ustalimy telefonicznie. Wszystkich nowaków prosimy o przywiezienie wiktuaów. Na miejscu jest ruszt, warto coś nań rzucić.

W miarę czynienia ustaleń organizacyjnych, informacje będą zamieszczane na niniejszej stronie.

Regulamin Zawodów Lubelskiego Klubu Strzelectwa Historycznego z okazji rocznicy ogłoszenie niepodległości Polski

 1. Cel zawodów
  • Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej
  • Integracja środowiska pasjonatów broni historycznej
 2. Organizator: Lubelski Klub Strzelectwa Historycznego przy Zarządzie Wojewódzkim LOK w Lublinie
 3. Miejsce: Łaziska koło Opola Lubelskiego
 4. Termin: 6 2018 roku.
 5. Czas: rozpoczęcie o godz. 10.10 (zapisy do konkurencji od godz. 9.39).
 6. Broń
  1. W zawodach dopuszczone jest używanie wyłącznie broni historycznej rozdzielnego ładowania powstałej przed rokiem 1885 lub replik tejże.
 7. Konkurencje
  1. Karabin (Vetterli)
   1. broń - dowolny karabin z zamkiem lontowym, skałkowym lub kapiszonowym z lufą gładką lub gwintowaną
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
   6. W konkurencji dopuszcza się karabin odtylcowy, ładowany nabojem papierowym. Sklasyfikowany łącznie będzie jadnokowoż wyraźnie oznaczony jako taki.
  2. Karabin wojskowy kapiszonowy (Lamarmora minor - non-MLAIC)
   1. broń - karabin wojskowy kapiszonowy z lufą gwintowaną kalibru nie mniejszego niż 13,5 mm; rozdzielnego ładowania, powstałe przed 1885 r.
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc
   5. odległość - 50 metrów
  3. Rewolwer (Mariette)
   1. broń - rewolwer dowolny, kapiszonowy, replika
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc, z jednej ręki
   5. odległość - 25 metrów
  4. Pistolet (Kuchenreuter)
   1. broń - dowolny pistolet kapiszonowy, skałkowy, bądź rewolwer, kaliber dowolny
   2. przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką
   3. cel - tarcza pistoletowa C50
   4. pozycja - stojąc, z jednej ręki
   5. odległość - 25 metrów
  Oraz konkurencje dodatkowe – stosownie do życzeń zawodników i możliwości organizatorów.
 8. We wszystkich konkurencjach obowiązują
  • Postawa stojąc
  • Trzymanie broni bezpieczne
 9. Punktacja i ocena tarcz
  1. Konkurencje I–VI:
   ocenianych dziesięć najlepszych strzałów z trzynastu oddanych
  2. Konkurencja VII:
   ocenianych trzynaście oddanych strzałów
  3. W konkurencjach I–VI wartości strzałów będą zliczane od środka przestrzeliny
 10. Tarcze
  1. Konkurencje I–III oraz V–VI: tarcza pistoletowa MLAIC C50 (ISSF pistoletowa 20/50) o średnicy pierścienia "10" wynoszącej 50 mm
  2. Konkurencja IV: tarcza karabinowa MLAIC C200 o średnicy pierścienia "10" wynoszącej 80 mm; oceniane pierścienie 10–5
  3. Konkurencja VII: rzutki ceramiczne
 11. W ramach konkurencji strzeleckich każda zmiana licząca ośmiu strzelców ma 30 minut na oddanie odpowiedniej ilości strzałów.
 12. Przewiduje się czas 15 minut po zakończeniu trzydziestominutowego strzelania na liczenie punktów i zmianę tarcz, co daje łącznie z czasem strzelania 45 minut na każdą zmianę strzelania.
 13. Klasyfikacja
  Indywidualna według ilości uzyskanych punktów dla każdej konkurencji.
 14. Nagrody Główną nagrodą będzie obcowanie z miłym towarzystwem. Nagród materialnych nie przewiduje się (stan na dzień 28.02.2018).
 15. Koszty uczestnictwa Koszty poniesione zostaną przez uczestników. Podział ich nastąpi sprawiedliwie.
 16. Warunki uczestnictwa
  • Wszyscy uczestnicy są obowiązani do zapisania się w rejestrze pobytu na strzelnicy
  • Zawody odbywają się z broni i amunicji będącej w dyspozycji zawodników.
 17. Sposób zgłaszania
  • Po przybyciu na miejsce przed rozpoczęciem zawodów
 18. Przepisy końcowe
  • Wszyscy uczestnicy strzelań są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, Regulaminu Strzelnicy i poleceń osób prowadzących strzelanie
  • Niestosowanie się do ww. zapisów powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy
  • Podczas strzelania obowiązuje noszenie okularów ochronnych. Stosowanie okularów korekcyjnych dopuszczone jest na ryzyko strzelającego.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie wpływają na zasady bezpieczeństwa
 19. Informacje dodatkowe
  • W czasie trwania zawodów jest przewidziany gorący poczęstunek dla zawodników i osób towarzyszących
  • Ze względu na charakter zawodów oraz ducha rywalizacji, kurtki strzeleckie oraz spodnie nie będą dopuszczone