≻Nawigacja

Wstęp

Jak co roku od lat już, spotkaliśmy się 11 listopada na strzelnicy, tym razem bychawskiej, by salwą uczcić Dzień Niepodległości. Salwę paliliśmy jak zwykle o godz. 11.11.

Strzeliliśmy przy okazji dwie "żelazne" konkurencje:

  • Karabin odprzodowy dowolny - Vetterli.
  • Rewolwer odprzodowy - Mariette.

Miejsca 1-3 nagradzone zostały medalami i czułymi uściskami niepodległościowymi.

Wrażenia

Wrażeń dostarczył ten świąteczny, piękny dzień co nie miara. Z początku mglisty i czmurny, wypogodził nam się dzionek, tak, że słońce listopadowe miło grzało lica.

Słoneczko nie przeszkodziło zbytnio w celowaniu do tarcz. Wyniki zawodów wcale nie świadczą o smucie listopadowego dnia na strzelnicy. Było klawo.

Galeria zdjęć z miłego dnia na strzelnicy.