Zawody - wykaz

Wyniki zawodów z 2012-07-21

Letnie Gromienie - Zawody LTSSiA.

Uwaga! Zamieszczone zdjęcia tarcz nie są podstawą do oceny wyników. Nie ma gwarancji bezbłędnego przyporządkowania zdjęć tarcz rzeczywistym tarczom. Dopuszczamy możliwość pomyłki fotografa/opisującego/zamieszczającego zdjęcia. Tym niemniej uważamy, że zamieszczone zdjęcia mogą stanowić pomoc treningową i pamiątkę zawodów. [Organizatorzy i sędziowie, kimkolwiek by nie byli]

1. "Vetterli" - Karabin odprzodowy 50 m
Miejsce Zawodnik Wynik Tarcza Broń, amunicja, uwagi
Ostatnia modyfikacja tabeli wyników: 22-07-2012 19:07
1 Piotr Hordyjewicz 94 Brak zdjęcia
tarczy
Tryon .45 Maxi
2 Artur Boruczenko 86 Brak zdjęcia
tarczy
Tryon (otwarte)
3 Piotr Sitarz 84 Brak zdjęcia
tarczy
4 Krzysztof Kiersnowski 82 Brak zdjęcia
tarczy
5 Jan Iwaniuk 61 Brak zdjęcia
tarczy
Hawken
6 Jerzy Jerzykiewicz 34 Brak zdjęcia
tarczy
Hawken
2. "Lamarmora +" Karabin wojskowy kapiszonowy 50 m
Miejsce Zawodnik Wynik Tarcza Broń, amunicja, uwagi
Ostatnia modyfikacja tabeli wyników: 22-07-2012 18:07
1 Andrzej Koma 79 Brak zdjęcia
tarczy
Enfield P/53 (39" lufa 3 bruzdowa 1/78"), Minie 575-213OS, 3,8 g
2 Artur Małyska 67 Brak zdjęcia
tarczy
Enfield P/61
3 Jerzy Jerzykiewicz 45 Brak zdjęcia
tarczy
Remington M1863
4 Henryk Kuchnowski 37 Brak zdjęcia
tarczy
Enfield P/61
3. "Pennsylvania" - Sztucer skałkowy 50 m
Miejsce Zawodnik Wynik Tarcza Broń, amunicja, uwagi
Ostatnia modyfikacja tabeli wyników: 22-07-2012 18:07
1 Piotr Sitarz 87 Brak zdjęcia
tarczy
2 Marek Pokulniewicz 84 Brak zdjęcia
tarczy
3 Krzysztof Kiersnowski 80 Brak zdjęcia
tarczy
4 Andrzej Koma 51 Brak zdjęcia
tarczy
Peredsoli "Scout" .50; 2,8 g VLC
4. "Whitworth" - Karabin dowolny cp 100 m
Miejsce Zawodnik Wynik Tarcza Broń, amunicja, uwagi
Ostatnia modyfikacja tabeli wyników: 22-07-2012 20:07
Konkurencji nie rozegrano. Brak zdjęcia
tarczy
Konkurencji nie rozegrano.
5. "Żyrzyn" - Karabin dowolny 100 m stojąc
Miejsce Zawodnik Wynik Tarcza Broń, amunicja, uwagi
Ostatnia modyfikacja tabeli wyników: 22-07-2012 18:07
1 Krzysztof Kiersnowski 76 Brak zdjęcia
tarczy
2 Artur Boruczenko 51 Brak zdjęcia
tarczy
3 Andrzej Koma 36 Brak zdjęcia
tarczy
6. "Kuchenreuter" - Pistolet odprzodowy 25 m
Miejsce Zawodnik Wynik Tarcza Broń, amunicja, uwagi
Ostatnia modyfikacja tabeli wyników: 22-07-2012 18:07
1 Krzysztof Kiersnowski 93 Brak zdjęcia
tarczy
2 Piotr Sitarz 90 Brak zdjęcia
tarczy
7. "Mariette" Rewolwer kapiszonowy 25 m
Miejsce Zawodnik Wynik Tarcza Broń, amunicja, uwagi
Ostatnia modyfikacja tabeli wyników: 22-07-2012 18:07
1 Piotr Hordyjewicz 90 Brak zdjęcia
tarczy
R&S .44
2 Piotr Sitarz 85 Brak zdjęcia
tarczy
3 Andrzej Koma 81 Brak zdjęcia
tarczy
Remington M1858 .44
4 Artur Małyska 80 Brak zdjęcia
tarczy
5 Marek Pokulniewicz 78 Brak zdjęcia
tarczy
6 Artur Boruczenko 59 Brak zdjęcia
tarczy
7 Włodzimierz Kasperski 59 Brak zdjęcia
tarczy
8 Jan Iwaniuk 6 Brak zdjęcia
tarczy
8. "Cominazzo" - Skałkowy pistolet odprzodowy gładkolufowy 25 m
Miejsce Zawodnik Wynik Tarcza Broń, amunicja, uwagi
Ostatnia modyfikacja tabeli wyników: 22-07-2012 19:07
1 Marek Pokulniewicz 73 Brak zdjęcia
tarczy
Boutet
9. "Miquelet" - Fuzja wojskowa gładkolufowa 50 m
Miejsce Zawodnik Wynik Tarcza Broń, amunicja, uwagi
Ostatnia modyfikacja tabeli wyników: 22-07-2012 19:07
1 Marek Pokulniewicz 77 Brak zdjęcia
tarczy
2 Piotr Hordyjewicz 66 Brak zdjęcia
tarczy
3 Andrzej Koma 48 Brak zdjęcia
tarczy
10. Rewolwer kapiszonowy dynamiczny; 5 celów metalowych @ 15 m
Miejsce Zawodnik Wynik Tarcza Broń, amunicja, uwagi
Ostatnia modyfikacja tabeli wyników: 22-07-2012 19:07
1 Marek Pokulniewicz 22,4 Brak zdjęcia
tarczy
2 Piotr Hordyjewicz 25,7 Brak zdjęcia
tarczy
R&S .44
3 Artur Boruczenko 32,5 Brak zdjęcia
tarczy
4 Artur Małyska 35,9 Brak zdjęcia
tarczy
5 Henryk Kuchnowski 47,0 Brak zdjęcia
tarczy
6 Krzysztof Kiersnowski 51,8 Brak zdjęcia
tarczy
7 Włodzimierz Kasperski 55,2 Brak zdjęcia
tarczy
8 Andrzej Koma 57,4 Brak zdjęcia
tarczy
9 Jan Iwaniuk 63,8 Brak zdjęcia
tarczy

ℜ Opracował: kropek (kropek na strzelba . net).